RAM Multi Invest’s policies on environmental protection, safety and quality.

www.rammultiinvest.com

Protecția mediului

Protejarea mediului este una dintre preocupările RAM Multi Invest, iar politica protecției mediului se află în centrul strategiei sale, bazându-se pe angajamente și obiective clare.

RAM Multi Invest este un bun partener de dezvoltare durabilă, iar în scopul oficializării tuturor acțiunilor sale în acest sens, compania a aplicat pentru obținerea certificării sale conform ISO 14001.

Sistemul de management al riscului prevede atât responsabilitățile individuale, cât și instruirea conducerii, dezvoltarea unor metode proprii de analiză a riscului și dezvoltarea programelor de monitorizare și analiză, fiind supus atât unor audituri interne, cât și externe.

RAM Multi Invest își desfășoară activitatea în conformitate cu politica de dezvoltare durabilă, urmărind implementarea procedurilor de protecția mediului bazate pe principiile fundamentale ale acesteia.

Toți angajații companiei, ale căror activități pot avea impact asupra mediului înconjurător, sunt instruiți, cunosc și aplică atât prevederile legislației în vigoare referitoare la mediu, cât și prevederile din documentele sistemului de management de mediu, aplicabile activităților și serviciilor companiei, și sunt răspunzători de respectarea acestora.

Politica în domeniul calității

Viziunea RAM Multi Invest este de a dezvolta pe termen mediu și lung produse și servicii care să îl urce în topul celor mai bune companii de recrutare la nivel național, european și internațional.

Misiunea RAM Multi Invest este de a oferi clienților săi candidați competenți, cu calificările și experiența necesare, care să îi ajute să-și atingă obiectivele de performanță.

În acest sens, RAM Multi Invest dorește:
• cultivarea unor relații simple, directe, personale și personalizate cu clienții săi;
• îmbunătățirea permanentă a proceselor și formularelor de recrutare, în scopul reducerii timpului și a identificării cât mai corecte a personalului calificat necesar solicitat;
• organizarea proactivă a serviciilor de recrutare, bazată pe cererile clienților;
• căutarea continuă, orientată către nevoile clienților, pentru identificarea personalului calificat necesar și a documentației necesare;
• asigurarea conformității cu legislația aplicabilă în domeniu și capacitatea de a anticipa schimbările și adaptarea la acestea.

Obiectivele calității RAM Multi Invest sunt:
• îmbunătățirea constantă a satisfacției clienților;
• creșterea constantă a nivelului conformității candidaților cu cerințele clienților.

Directorul companiei va asigura mediul de lucru și resursele necesare pentru a garanta că obiectivele calității RAM Multi Invest vor fi atinse.

Directorul companiei se va asigura că politicile firmei sunt implementate și susținute în întreaga companie.

Politica de mediu, securitate și sănătate

Standardele înalte referitoare la sănătate și securitate ocupațională sunt cele ce aduc companiei RAM Multi Invest beneficii și îi conferă statutul de bun practician.

Datorită beneficiilor evidente obținute prin asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur, compania va aloca resursele corespunzătoare pentru asigurarea stării de sănătate și securitate ocupațională. Compania susține puternic acest domeniu, iar atitudinea pozitivă față de acesta va fi încurajată.

În vederea funcționării sistemului de mediu au fost stabilite obiectivele generale și specifice de mediu:
• instruirea personalului calificat în legătură cu măsurile de siguranță și protecție necesare la locul de muncă;
• respectarea prevederilor standardului de referință SR EN ISO 14001.
Pentru RAM Multi Invest, sănătatea, securitatea și bunăstarea tuturor angajaților săi reprezintă dorința cea mai importantă și sunt componente ale eficienței unor bune practici în afaceri.

Pentru a proteja atât salariații, cât și colaboratorii, vizitatorii, agenții contractanti, s-au luat următoarele măsuri:
• instruirea personalului existent și angajarea unui personal competent și instruit;
• stabilirea unor proceduri de operare cât mai clare;
• stabilirea procedurilor de acțiune în caz de urgență;
• instalarea sistemelor de protecție în caz de incendiu;
• instalarea sistemelor de securitate;
• instalarea echipamentelor de protecție a personalului.

Pentru funcționarea sistemului SSM, compania a decis:
• atingerea unui nivel înalt de performanță în domeniul SSM, îndeplinind cel puțin cerințele legale;
• asigurarea resurselor necesare implementării politicii și strategiei în domeniu;
• impunerea și determinarea implicării angajaților în implementarea politicii și în realizarea obiectivelor SSM adoptate;
• asigurarea condițiilor necesare instruirii tuturor salariaților pentru îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților fiecăruia.

Atitudinea responsabilă

Asigurarea sănătății și securității ocupaționale se bazează pe identificarea și controlul riscurilor, progresul continuu si adaptarea constantă la schimbări fiind o condiție obligatorie.

RAM Multi Invest își desfășoară activitățile cu o grijă constantă față de îmbunătățirea securității ocupaționale, protejarea sănătății și mediului înconjurător și asigură aplicarea următoarelor principii:
• politica în domeniul securității ocupaționale, protecției sănătății și mediului înconjurător este bine definită și pusă în aplicare, aceasta fiind parte integrantă a politicii generale a companiei;
• promovarea și implementarea principiilor atitudinii responsabile;
• principiile sunt cunoscute și aplicate atât de conducere, cât și de întreg personalul, în toate activitățile industriale și comerciale.
• transmiterea informațiilor necesare clienților, candidaților și autorităților implicate;
• criteriile de evaluare a personalului calificat și colaboratorilor sunt bine definite, astfel încât să se poată verifica permanent dacă aceștia operează în conformitate cu principiile companiei privind atitudinea responsabilă;
• informarea personalului asupra naturii și caracteristicilor activităților fiecăruia, și asupra potențialelor efecte ale produselor finite. Asigurarea implementării unor proceduri interne menite a preveni accidentele sau limitarea consecințelor acestora și contribuirea la implementarea unor proceduri externe corespunzătoare;
• respectarea reglementărilor și recomandărilor profesionale și aplicarea celor mai bune practici industriale.

Sistem de management integrat

Sistemul de management integrat este sistemul de management ce întrunește toate componentele companiei într-un sistem unic coerent, ce permite realizarea obiectivelor și misiunii sale.

Pentru a integra fiecare componentă, nu este suficient ca acestea să fie alăturare, ci este necesar ca fiecare să le includă pe celelalte, astfel ca împreună să formeze un întreg unitar.

Integrarea presupune îmbinarea tuturor practicilor de management intern într-un sistem unic care să reprezinte interconectarea componentelor individuale pentru atingerea obiectivelor stabilite.

RAM Multi Invest are ca obiectiv țintă elaborarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management integrat, „calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă și responsabilitate socială”, conform cerințelor standardelor în vigoare.

Politica RAM Multi Invest în domeniul calității are următoarele obiective:
• furnizarea de personal calificat conform cerințelor clienților;
• însușirea unui sistem de conducere performant prin asigurarea calității serviciilor oferite și acțiunilor întreprinse pentru satisfacerea necesităților clienților;
• furnizarea de lucrări și servicii de calitate, conforme cu cerințele legislației internaționale, europene și naționale din domeniul de activitate al RAM Multi Invest;
• instruirea și evaluarea personalului în vederea calificării acestuia în conformitate cu standardele necesare;
• încurajarea responsabilității, proactivității și a unei atitudini pozitive în rândul angajaților;
• întreprinderea de acțiuni ce au ca scop alinierea reglementărilor naționale la reglementările europene și internaționale;
• identificarea mijloacelor de lucru adecvate și adaptarea continuă a procedurilor, pentru a îndeplini cerințele clienților.

RAM Multi Invest dorește dezvoltarea pe termen mediu și lung a unor servicii, produse și strategii de îmbunatățire continuă, orientate către rezultate performante și satisfacerea nevoilor clienților.

Abonează-te la newsletter

Abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a primi oferte de locuri de muncă sau cele mai recente știri.